A Contract with God and other Tenement Stories

Når du tar imot bøker på biblioteket er det ofte du får ting i hendene du hadde glemt og alle minnene kommer tilbake. Jeg husker at jeg leste Will Eisner’s Plot for flere år siden, men kom aldri langt nok til å lese det som kanskje er hans nest mest innflytelsesrike verk, etter The Spirit (1940-1952). Dette endret seg når det passerte gjennom hendene mine på vei inn i samlingen her hos oss.

Eisner (1917-2005) var en tegner og forfatter i den amerikanske tegneserie industriens fra ung alder, men han tok ikke til et lengre format før på 1970 tallet. Det var I denne perioden Eisner skrev A Contract with God and Other Tenement Stories, som ble først utgitt i 1978, selv om annerkjennelsen til verket kom mange år senere. Dette var en av de tidligste grafiske romanene og den er rettet mot voksne lesere.

Eisner var et stort navn i industrien og i 1988 ble den første Will Eisner Comic Industry Award gitt ut. I 1991 ble prisen knyttet til Comic-Con, som fortsatt gir ut prisen hvert år.

55 Dropsie Avenue i Bronx, New York. 1930-tallet. Bygd rundt 1920 som et resultat av alle immigrantene som kom til Amerika etter første verdenskrig. Denne adressen er sammenknytningen til fire tilsynelatende urelaterte historier om de som bor der, fra den jødiske immigranten Frimme Hersh til vaktmesteren Mr. Scuggs.

A Contract with God and Other Tenement Stories gir en brutal og usensurert fremstilling av livene til de som står på bunn av rangstigen, presentert med en overdreven og karakteristisk stil som er alt annet enn bedrøvelig og minimalistisk.

«55 Dropsie Avenue was typical of most tenements. Its tenants were varied. Some came and went. Many remained there for a life time … imprisoned by poverty or other factors. It was a sort of micro-village – and the world was Dropsie Avenue.

Within its walls great dramas played out. There was no real privacy- no anonymity. One was either a participant or a member of the front-row audience. “Everybody knew about everybody.” […] They are true stories. Only the telling and the portrayals have converted them to fiction.» – Will Eisner, i introduksjonen