Den avstengte øya

Av Sigridur Hagalin Bjørnsdottir, utgitt av Cappelen Damm i 2019 Tenk deg at landet ditt ligger på ei øy. Og en dag, helt uten forvarsel, er all kontakt med omverdenen brutt. Denne ideen har forfatter Sigridur Hagalin Bjørnsdottir utforsket i boka Den avstengte øya. En morgen våkner islendingene og er avstengt fra resten av verden. Ingen fly eller båter kommer til landet, og alle skip og fly som reiser ut forsvinner sporløst. Internettforbindelsen er brutt. Bare det interne islandske nettverket virker. Presidenten og statsministeren er utenlands når denne situasjonen oppstår, og regjeringsmedlemmer forsøker å holde landet gående i påvente av avklaringer og normalisering. Men tiden drar ut, og ingen normalisering er i sikte. Island er avstengt og innbyggerne må klare seg på egen hånd. Hva skjer med et land som plutselig kastes ut i fullstendig isolasjon? Hvem skal for eksempel styre landet, og hvordan skal de som styrer greie å holde landet og folket samlet? Hva skjer med økonomien; både den private og den offentlige? Og hva med ressurstilgangen, alt det landet importerer og eksporterer, som matvarer, medisiner, maskiner, drivstoff og teknologi? Hva skjer når alle lagre er tømt? Og hvilke yrkesgrupper har et land bruk for i en slik situasjon? Kan det ta seg råd til kunst og kultur? Eller hva med lærerne når elevene trenger annen kunnskap enn det som sto på pensum tidligere? Og hvordan skal legene arbeide når medisinene er brukt opp og viktig utstyr blir mangelvare? Og hva med de om produserer matvarer; bønder og fiskere? Hvilken posisjon og status får disse i dette avstengte samfunnet? Og selvfølgelig; hva med menneskene? Hvor langt må de være villige til å gå for å overleve, kunne forsørge seg selv og familien og klare å holde familien samlet? Hvem blir vinnerne og hvem blir taperne i dette nye samfunnet? Og hva med menneskeverdet når kampen om ressursene pulveriserer den mellommenneskelige empatien. Forfatteren lar oss få oppleve dette nye Island gjennom flere stemmer og synsvinkler, blant annet møter vi innenriksministeren Elin, journalisten Hjalti, musikeren Maria og tenåringen Margret. Det er en dyster utvikling landet gjennomgår, en regresjon og en destruktiv kamp for overlevelse. For meg har dette vært en historie som har satt i gang refleksjon og selvransaking. Det er mye vi tar for gitt og enda mere vi risikerer å miste dersom vårt eget land en dag skulle bli fullstendig avstengt. Hører et slikt scenario kun hjemme i fiksjonen? Spørsmålet jeg står igjen med er: Hva vis? anbefalt av Grethe Johannessen https://hammerfest.bib.no/cgi-bin/m2-int?tnr=164289