Geografiens makt – 10 kart som forklarer verden

av Tim Marshall

 

I boken, «Geografiens makt – 10 kart som forklarer verden» får man innblikk i hvordan landskapet former storpolitiske beslutninger. Basert på 10 kart gir Tim Marshall et godt innblikk i hvordan naturlige og unaturlige grenser påvirker økonomiske, og innenriks- og utenrikspolitiske strategier til ulike land i verden. Det er særlig de naturlige grensene som er viktig i det storpolitiske spillet, der det er viktig å beskytte mot invasjon av ens land, samtidig med at man for eksempel får tilgang til sjøtransport. Det siste er med på å forklare hvorfor Putin er særlig interessert i Krimhalvøya, og hvorfor vi nok kan regne med at han stopper der.

Marshall gjennomgår i overordnede trekk historien bak de grensene vi i dag ser, der menneske og natur begge har hatt stor betydning. Ut fra denne bakgrunnen får vi en forståelse av hva som driver mye av stormaktspolitikken i dag, og hva som ligger til grunn for økonomiske investeringer på ulike plasser i verden.

Selv om Marshall viser hvordan menneskelig interaksjon har betydning, blir de geografiske poengene til tider overdrevet. Dog formår Marshall å kaste lys på hvor viktig landskapet er for den verdenspolitiske utviklingen.

Anbefalt av Oddbjørn Ørbeck.