Kvalsund kommune 150 år 1869-2019

Jubileumshefte utgitt av Kvalsund kommune 2019, 60 s. Det er en historisk tilfeldighet at når Hammerfest og Kvalsund står i sitt siste år som separate kommuner, er det nøyaktig 150 år siden separasjonen fant sted. Dette har kvalsundværingene feiret med et storslagent – om enn både dannet og verdig – utdrikningslag. For selv om man på så mange måter har utviklet en mer og mer felles husholdning, har man etter så lang tid også utviklet sin egen lokale tilhørighet, identitet og historie. Alt dette og mer til har Kvalsund kommune og et antall ildsjeler klart å få frem med dette jubileumsheftet. Her trekkes linjene mellom nåtid og fortid og mellom det helt nære og selvopplevde og det samfunnsmessige, økonomiske og politiske bildet. Vi får presentert friluftskommunen så vi nesten sanser den, vi får skole, kultur og kunst, vi får samferdsel med saltsmak og steinsprang og brubygging, fiskeri, jordbruk, reindrift, gruvedrift og alt som gir oss det daglige brød. Grundigheten er imponerende. Som en av ildsjelene sa til meg her om dagen: «Selve skrivingen utgjorde vel fem prosent av arbeidet. De øvrige femognitti prosentene var research». Prikken over i’en for denne anmelderen er at det er så velskrevet. Noen av bidragsyterne er nok profesjonelle skribenter, men når hele heftet er preget av så godt språk vil nok en eventuell sensur måtte diskutere et forslag om toppkarakter. Redaksjonskomiteen har også sørget for et godt bildeutvalg, og den grafiske utformingen er det heller ikke noe å utsette på. Heftet er blitt delt ut til alle innbyggerne i Kvalsund. Tusen takk til kommunen for det. Men hva med å trykke opp noen flere eksemplarer og legge dem ut for salg slik at også flere får glede av det? Situasjonen er imidlertid ikke håpløs: Du kan få lånt heftet på biblioteket – både det i byen og det i Kvalsund sentrum.