Nye 900 000.- i prosjektstøtte til Finnmarksbibliotekene

Finnmarksbibliotekene_gruppebilde_2

Finnmarksbibliotekene er et regionalt kompetansehevingsprosjekt i regi av Finnmark fylkesbibliotek for å utvikle bedre bibliotektjenester.

Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket i 2015 og får nye 900 000 kroner i støtte for 2016.

Prosjektet er treårig og har som mål å få til mer samarbeid mellom bibliotekene i Finnmark over kommunegrensene samt fokusere på målsetningene om at bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Biblioteklederne i Finnmark sier at de ikke ville vært prosjektet foruten og har blant annet vært på studietur i Hordaland og Bergen for å bli ytterligere inspirert.

 I år har vi sett flere forfatterturneer, mer prosjektstøtte, samarbeid og aktiviteter på bibliotekene i Finnmark, som følge av deling og felles planlegging gjennom regionsamarbeidet.

Regionene består av følgende folkebibliotek og bokbusser:

  • Midt: Alta, Loppa, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Bokbussen Karasjok, Utsjok og Porsanger
  • Øst: Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Tana, Sør-Varanger og Bokbussen Tana/Nesseby
  • Vest: Hammerfest, Måsøy, Kvalsund, Nordkapp og Gamvik

Det er en målsetning i 2016 at alle ansatte i bibliotekene skal få tilbud om kompetanseheving innenfor områdene formidling, teknologi og arrangementer.

Samtidig skal samarbeidet som er etablert mellom tre bibliotekregioner fortsette. Den videre støtten fra Nasjonalbiblioteket gjør at vi kan fortsette med frikjøp av bibliotekansatte som prosjektkoordinatorer i regionene.

Hvert år lyses det ut statlige midler til bibliotekutvikling og arenautvikling gjennom Nasjonalbiblioteket. Før utgangen av året er det tildelt 1 560 000 kroner til bibliotek i Finnmark.

Prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket er avgjørende for å møte nye krav til kompetanse, formidling, tjenester og aktiviteter. I Finnmark er det store avstander og svak bibliotekøkonomi som hindrer tettere samarbeid. Prosjekttilskuddet inspirerer, engasjerer og muliggjør utvikling av folkebibliotekene.

 

Vi er meget glade for støtten som gjør oss i stand til å møte utfordringene bibliotekene står ovenfor.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *