Tirsdagstimen 30. januar kl. 13:00 – Det graves i byen

Plakat for Tirsdagstimen 30. januar

Tirsdagstimen 30. januar
kl 13:00 – 14:00
i kaféområdet i utlånet

Det graves i gatene.
Hva skjer, og hva skal skje?

Espen Salomonsen og Isak Wøhni fra kommunens prosjektavdeling informerer og svarer på spørsmål.

Det vi ser de er i gang med er Idrettsveien, hvor det skiftes ut vannrør, og avløp overvannsnett. Det skal lages nytt fortau, ny oppbygd vei og nye gatelys. I tillegg legger Hammerfest Energi ny høyspentkabel i bakken langs hele Idrettsveien.

Videre skal det etter planen gåes i gang med å oppruste Sjøgata i år, hvor det skal lages nye fortau med fortausvarme slik det er i resten av byens sentrum.

Annet gravearbeide som står på planen i år blir å bygge en trykkøkningsstasjon oppe ved Jannsvannet for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til Storsvingen.
Det forberedes et nytt boligfelt i Fjordadalen, og gravlunden i Fjordadalen skal utvides med inntil 3000 nye gravplasser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *