Rasismefri sone

HAMMERFEST BIBLIOTEK
inngår herved en avtale med Fellesaksjonen mot rasisme, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp og Landsorganisasjonen i Norge om at

HAMMERFEST BIBLIOTEK
har en utadrettet rasismefri profil og gjør oppmerksom på at alle er velkomne som gjester uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn, og har mottatt et skilt som viser dette.

HAMMERFEST BIBLIOTEK
forplikter seg til å informere alle ansatte og brukere av lokalene om at lokalene er å betrakte som en rasismefri sone.

HAMMERFEST BIBLIOTEK
forplikter seg til å ta enhver henvendelse om rasisme og utestengelse fra sine lokaler alvorlig.
Dersom partene ikke kommer til enighet, kan de, sammen eller hver for seg, henvende seg til Fellesaksjonen mot rasisme, som sammen med partene vil forsøke å finne en løsning.

HAMMERFEST BIBLIOTEK
forplikter seg til å stå for mangfold og inkludering i hele sin virksomhet.

HAMMERFEST BIBLIOTEK
er klar over at ved brudd på avtalen kan skiltet bli fjernet.

Avtalen er underskrevet av partene 23. FEBRUAR 2001.

One Reply to “Rasismefri sone”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *