Bestilling av bokkasser

Vi må ha minst 1 uke på å få ordnet bokkasser, da det ofte er mange bestillinger på samme tid. Ved stor pågang må det påberegnes ekstra tid.

Skole / barnehage:

Ansvarlig lærer / pedagogisk leder :

E-post (obligatorisk)

Klassetrinn/avdeling:

Nivå på leserne/alder:

Antall elever/barn: Gutter: Jenter:

Antall bøker ønskes (ca):

Hva skal bøkene brukes til? Lesetrening/lystlesing eller tema/prosjekt?

Ønsker dere bare skjønnlitteratur, bare faktabøker eller både og?

Ønsker dere tegneserier eller lydbøker?
Vi ønsker antall tegneserier:
Vi ønsker antall lydbøker:

Tema/ Emner / forfattere:

Når bør kassa være ferdig:

Beskjed til biblioteket:

Vi kan dessverre ikke sende ut mer enn 1 eks av hver bok i en bestilling, da vi ikke har så mange eksemplarer av hver bok og vi har mange etterspørsler etter bokkasser. Vi fordeler så godt vi kan.