Bestilling av bokkasser

OBS! Vi har for tiden ikke kapasitet til å lage bokkasser til skoler. Lærere og klasser som ønsker bøker oppfordres til å komme til biblioteket og låne selv. Dere kan selv registrere utlånet på våre utlånsautomater, enten med klassen eller uten, - legge de i kasser og så vil de bli fraktet til klassen.

Barnehager kan bestille bokkasser som vanlig.

Vi må ha minst 1 uke på å få ordnet bokkasser, da det ofte er mange bestillinger på samme tid. Ved stor pågang må det påberegnes ekstra tid.

Barnehage:

Pedagogisk leder/Avdeling :

E-post (obligatorisk)

Alder:

Antall barn: Gutter: Jenter:

Antall bøker ønskes (ca):

Hva skal bøkene brukes til? Lesetrening/lystlesing eller tema/prosjekt?

Ønsker dere bare skjønnlitteratur, bare faktabøker eller både og?

Ønsker dere lydbøker på cd?
Vi ønsker antall lydbøker:

Tema/ Emner / forfattere:

Når bør kassa være ferdig:

Beskjed til biblioteket:

Vi kan dessverre ikke sende ut mer enn 1 eks av hver bok i en bestilling, da vi ikke har så mange eksemplarer av hver bok og vi har mange etterspørsler etter bokkasser. Vi fordeler så godt vi kan.