Ansatte

Nanna Jensen
Virksomhetsleder
Tlf 78 40 20 53
Tommy René Thomte
Bibliotekar, IKT
Tlf 78 40 20 58
Terje Amundsen
Sekretær
Tlf 78 40 20 54

Barne- og ungdomsbibliotekar
Tlf 78 40 20 51
Randi Tellesbø
Barne- og ungdomsbibliotekar
Tlf 78 40 20 52
Sigrid Viken
Bibliotekar, stedfortreder
Tlf 78 40 20 55
Elisabeth S. Jæger
Bibliotekar, arrangementer
Tlf 78 40 20 56
Solveig Krystad
Bibliotekar
Tlf 78 40 20 64
Wivi Hansen
Kvalsund filial
Tlf 95 24 74 81
 
E-post til ansatte:
På grunn av mye søppelpost kan epostadressene dessverre ikke brukes direkte.
Skriv fornavn.etternavn@hammerfest.kommune.no